Стихи  /  Петр Вяземский  /  Эпиграмма (Онъ въ разныхъ видахъ мной замеченъ)

Эпиграмма (Онъ въ разныхъ видахъ мной замеченъ)

Онъ въ разныхъ видахъ мной замеченъ,

Противуречій много въ немъ:

Онъ скрытенъ сердцемъ, но умомъ

Ужъ какъ за то чистосердеченъ.

❉❉❉❉