Стихи  /  Александр Сумароков  /  Румянцовъ! Панинъ! вы сіе изобразили

Румянцовъ! Панинъ! вы сіе изобразили

Румянцовъ! Панинъ! вы сіе изобразили.

Какъ Боги дерзостныхъ Гигантовъ поразили:

Визирь отъ имени Минервина б?житъ,

Подъ Бендеромъ земля пылаетъ и дрожитъ.

❉❉❉❉