Стихи  /  Александр Сумароков  /  Калигулина лошадь

Калигулина лошадь

Калигула любовь къ лошадушк? храня,

Поставилъ консуломъ коня;

Безумцу цесарю и смрадному маня,

Вс? чтутъ бояриномъ сіятельна коня,.

Превосходительствомъ высокимъ титулуютъ:

Какъ папу въ туфлю вс? лошадушку ц?луютъ:

Въ сенат? отъ коня и ржаніе и вонь.

По преставленіи Калигулы сей конь,

Хотя высокаго указомъ былъ онъ роду,

Не кажетея уже Патриціемъ народу,

И возитъ Консуль воду.

Невтонъ,

Не бравъ рецептами къ почт?нію л?карства,

Въ почт?ньи жилъ безъ барства.

Въ почт?ньи умеръ онъ.

❉❉❉❉