Есопъ

Есопъ съ рабятами играетъ:

Смеются все тому: онъ ето презираетъ:

Весму, сказалъ онъ имъ, на свете семъ пределъ,

Потребно всякому безделье между делъ.

Кто етова не разбираетъ,

Не долго будетъ мысль и важна и жива:

Кто съ лишкомъ тянетъ лукъ, порвется тетива.

❉❉❉❉