Стихи  /  Александр Сумароков  /  Царица Севера въ пространномъ оризонте

Царица Севера въ пространномъ оризонте

Царица С?вера въ пространномъ оризонт?,

Гонящая враговъ на суш? и на понт?,

Являющая имъ по правосудью гн?въ,

Подъ с?нью милости зд?сь держитъ росскихъ д?въ.

❉❉❉❉