Крот

Земля разверзла ротъ:

Изъ норки выползъ кротъ.

Читатель,

Когда ты славныхъ д?лъ быть хочешъ почитатель;

Изъ устъ моихъ крота исторію внемли!

Кротъ выползъ изъ земли,

Изъ темной вышелъ ночи,

Слепыя вынесъ очи,

Поползалъ онъ, и въ норку влезъ.

Кротъ былъ не зорокъ,

Ни солнца, ни луны не вид?лъ, ни небесъ.

Нев?жи выползли конечно вс? изъ норокъ.

❉❉❉❉